Telangana Formation day ..

Telangana Formation day Wishes To All jai Telangana Jai KCR ..Jai Bharath..